Badanie pojemności i objętości płuc, pomiar ciśnienia tętniczego oraz pomiar cukru we krwi to specjalistyczne badania, jakie wykonywaliśmy podczas ostatniego już w tym roku Pikniku Zdrowia i Profilaktyki, który odbył się w ostatnią sobotę w Gubinie.

Lubuskie Centrum Pulmonologii, jako wiodący ośrodek specjalizujący się w zakresie diagnozowania i leczenia większości schorzeń w zakresie chorób płuc, po raz kolejny wyszedł z inicjatywą przeprowadzenia konferencji naukowej.

Szpital w Torzymiu intensywnie się rozwija. Zrealizowane w ostatnich latach działania inwestycyjne są odpowiedzią na potrzeby pacjentów naszego regionu w zakresie działalności pulmonologicznej, onkologicznej, geriatrycznej oraz opieki długoterminowej. Jednak nasz Szpital zajmuje się nie tylko leczeniem chorób płuc i problemami zdrowotnymi starzejącego się społeczeństwa, równie istotny zakres prowadzonej działalności stanowi specjalistyczna rehabilitacja kardiologiczna.

W dniu wczorajszym, tj. 22 sierpnia br., swoje obrady odbyła Rada Nadzorcza naszego Szpitala. Podczas posiedzenia jej Członkowie wzięli udział w wizji lokalnej powstającego Ośrodka Geriatrii w Torzymiu. Zwiedzili również obiekt rehabilitacji, który obecnie poddany został modernizacji.