Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu sp. z o.o. od 2011 roku prowadzi działalność w formie spółki prawa handlowego, a jego właścicielem w stu procentach jest Samorząd Województwa Lubuskiego. Przed przekształceniem w spółkę Szpital borykał się z problemami finansowymi, jednak instrumenty finansowe przygotowane w tamtym czasie przez rząd dawały możliwość takim placówkom oddłużenia się i rozpoczęcia działalności już bez starych zobowiązań. To było dużą szansą dla zadłużonych SPZOZ-ów i Szpital w Torzymiu z niej skorzystał.

Funkcję prezesa zarządu Szpitala w Torzymiu pełni od  2014 roku Pani Katarzyna Lebiotkowska, a w roku bieżącym kończyła się druga kadencja sprawowania tej funkcji w Spółce.  Jeszcze sześć lat temu głównym zadaniem było dokończenie i rozliczenie inwestycji związanych z termomodernizacją kompleksu składającego się z kilku różnych budynków. To było duże wyzwanie, ale dzięki zaangażowaniu zespołu,a także przy pomocy środków z kredytu inwestycyjnego oraz funduszy unijnychz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego, udało się to zadanie zrealizować. W efekcie, 5 kwietnia 2017 roku, na bazie tutejszego Szpitala powstało Lubuskie Centrum Pulmonologii – wiodący ośrodek leczenia chorób płuc w naszym regionie.

Kolejne działania inwestycyjne skupiły się na starszej części szpitala, położonej w lesie, w której świadczone są usługi z zakresu rehabilitacji kardiologicznej i pulmonologicznej. Zarząd Spółki czyni starania, aby ten obiekt sukcesywnie remontować, w miarę posiadanych możliwości. W zeszłym roku Spółka zainwestowała tam blisko milion złotych. Wymieniony został cały sprzęt rehabilitacyjny i do diagnostyki kardiologicznej, który był już mocno wysłużony, a także część wyposażenia oddziałów. Niektóre pomieszczenia zostały przebudowane, założono klimatyzatory na całym poddaszu, ponieważ latem jest tam bardzo gorąco. Wnętrza sukcesywnie są odmalowywane i aranżowane, wszystko po to, aby naszym pacjentom i personelowi było komfortowo, ładnie i przytulnie.

W momencie, gdy obecny Zarząd rozpoczynał pracę w Szpitalu, niektóre obiekty szpitalne nie były remontowane od dwóch dekad. Nadrobienie tych zaległości wymaga czasu i środków, ale konsekwentnie każdego roku są realizowane kolejne etapy modernizacji naszego kompleksu szpitalnego. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że wsparcie właściciela szpitala, z Panią Marszałek Elżbietą Anną Polak na czele, zwłaszcza jeśli chodzi o działania inwestycyjne i zakupy sprzętu specjalistycznego, było i jest bardzo duże. Dzięki tej pomocy Szpital dysponuje dziś sprzętem z wysokiej półki i może remontować kolejne oddziały. Obiekt naszego Centrum Pulmonologii niewątpliwie spełnia wysokie standardy europejskie, a skok technologiczny, jaki zrobiliśmy zwłaszcza w ostatnich trzech latach, jeśli chodzi o zastosowanie nowoczesnych metod diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych jest olbrzymi.

Od dwóch lat Szpital jest w fazie tworzenia pierwszego w województwie lubuskim Ośrodka Geriatrii, który w sposób kompleksowy będzie się zajmował problemami zdrowotnymi starzejącego się społeczeństwa, wykorzystując w tym celu potencjał naszego Szpitala. Będzie w nim około 80 łóżek, przygotowanych w wysokim standardzie, dedykowanych pacjentom w podeszłym wieku. W strukturze powstającego ośrodka będzie się znajdował zakład opiekuńczo-leczniczy, oddział geriatryczny, rehabilitacja oraz poradnia geriatryczna i opieka dzienna. Rozpoczęcie działalności Ośrodka Geriatrii planowane jest najpóźniej w 2023 roku. To duża inwestycja, która pochłonie kilka milionów złotych. Podzielona została na cztery etapy i każdego roku Marszałek Województwa Lubuskiego przekazuje nam pulę środków na jej realizację. Pierwszą transzą były dwa miliony złotych w ubiegłym roku. Rozpoczęto adaptację jednego ze starych budynków, w którym był oddział płucny, położony w kompleksie leśno-parkowym. To idealne miejsce na taką działalność. Pacjenci będą pod naszą opieką długo, niektórzy nawet do końca swoich dni. I będą potrzebowali nie tylko medycznego wsparcia, rehabilitacji ruchowej, ale także wyjścia na spacer w ładnym otoczeniu. Z myślą o naszych pacjentach seniorach planowane jest stworzenie namiastki sanatorium.

Budynki, sprzęt medyczny, wyposażenie, inwestycje – to wszystko jest bardzo ważne, ale kwestią najważniejszą są umiejętności i zaangażowanie personelu.  Ludzie są najważniejsi, to nasz najcenniejszy kapitał – mówi Prezes. Fachową kadrę, udało się jeszcze wzmocnić o specjalistów z większych ośrodków: z Gorzowa Wlkp., z Zielonej Góry, a nawet ze Szczecina. To właśnie kadra medyczna stanowi o marce naszego szpitala i o jakości usług, jakie świadczymy.

Priorytetem w działalności naszego Szpitala i we wszystkich działaniach Zarządu było, jest i będzie dobro naszych pacjentów. Ale oprócz wypełniania tej nadrzędnej misji ratowania zdrowia i życia, Szpital prowadzi także działalność, jako spółka prawa handlowego i przedsiębiorstwo, a nie jest łatwo w tej branży osiągać dobre parametry ekonomiczne. Staramy się wykorzystywać szanse, jakie się pojawiają na rynku usług zdrowotnych, poszukujemy nisz rynkowych. Jako spółka prawa handlowego możemy udzielać odpłatnych świadczeń, poza systemem NFZ, wykorzystując naszą znakomitą bazę i zespół. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się usługi komercyjne, których wachlarz cały czas poszerzamy, zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami naszych pacjentów.

Szpital w Torzymiu jest dobrze radzącym sobie podmiotem na rynku usług medycznych, który rok 2019 zakończył zyskiem w wysokości 42 tyś. zł. Z każdym rokiem zwiększa się liczba osób korzystających z usług naszego Szpitala. Stabilna sytuacja ekonomiczna, organizacyjna i kadrowa w Spółce napawa optymizmem i ośmiela Zarząd Spółki do podejmowania nowych wyzwań, mających na celu dalszą poprawę jakości i warunków leczenia w Szpitalu, a także parametrów ekonomicznych przedsiębiorstwa.

Zgromadzenie Wspólników przyjęło sprawozdania Spółki za 2019 rok. Prezes Zarządu Katarzyna Lebiotkowska oraz Członkowie Rady Nadzorczej Szpitala otrzymali absolutorium z wykonywania obowiązków w minionym roku, a następnie zostali powołani na kolejną kadencję. Na następne trzy lata została również powołana Prezes Zarządu Szpitala.   

http://lubuskie.pl/news/27519/806/Szpital-w-Torzymiu-z-dodatnim-wynikiem-finansowym/d,news-bootstrap/?fbclid=IwAR3xdczC3OkokEfzzwa8bhZGij0Afo6P7HHWPcEHFf763wTZIQW0vXUgTjs