Szpital w Torzymiu otrzymał kolejne wsparcie w walce z pandemią koronawirusa. W ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazano dla naszego Szpitala dotację celową w wysokości 800.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Dostawa i montaż urządzeń chłodniczych i kontenerów do triażu wraz z wykonaniem infrastruktury i wyposażeniem oraz zakup środków transportu i sprzętu medycznego dla Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno - Kardiologicznego w Torzymiu".  

Prezes Zarządu Szpitala w Torzymiu spotkała się dziś, 13 kwietnia, z personelem oddziału, w którym leczeni są pacjenci z COVID-19.

Zapraszamy serdecznie do udziału w VI Zjeździe Diagnozujących i Leczących Gruźlicę, który będzie poruszał aspekty gruźlicy w kontekście pandemii Covid-19.