Jak do wielu szpitali w Polsce, i do nas dziś dotarła pierwsza partia szczepionki przeciw COVID-19.

 Ostatnie świąteczne spotkanie Rady Nadzorczej szpitala w 2020 roku.

Otrzymaliśmy bardzo miłe podziękowania oraz życzenia świąteczne od pracowników i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze. Bardzo Dziękujemy!!!

Informujemy, iż realizujemy projekt grantowy „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

Dnia 30 października 2020 r. została podpisana umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowę zawarto pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia – Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim w Zielonej Górze z siedzibą: Zielona Góra ul. Podgórna 9B, reprezentowanym przez: Pana Piotra Brombera – Dyrektora, a Lubuskim Szpitalem Specjalistycznym Pulmonologiczno-Kardiologicznym w Torzymiu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 66-235 Torzym ul. Wojska Polskiego 52, reprezentowaną przez: Panią Katarzynę Lebiotkowską – Prezes Zarządu.