Nasz szpital od lipca do sierpnia realizuje grant w ramach projektu grantowego dofinansowanego z Funduszy Europejskich. 

Celem powierzenia Grantów jest wsparcie domów pomocy społecznej, domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisk i noclegowni dla osób bezdomnych oraz instytucji opieki paliatywnej, zakładów opiekuńczo-leczniczych   i zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych na rzecz ograniczenia skutków  wystąpienia choroby COVID-19.

Wsparcie skierowane do nas, jest w całości przeznaczone na rzecz naszego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego i wynosi 52 500,00 zł.