Ostatnie świąteczne spotkanie Rady Nadzorczej szpitala w 2020 roku.

W dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza szpitala, zebrała się na ostatnim już w tym roku posiedzeniu. Głównym punktem obrad było podjęcie uchwały dotyczącej wyrażenia opinii w zakresie Planu Rzeczowo - Finansowego Spółki na 2021 rok. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, Zarząd szpitala złożył członkom Rady życzenia zdrowia, spokoju   i wszelkiej pomyślności.