Kierownik

  • dr n.med. Marek Lebiotkowski 

Pielęgniarka oddziałowa

  • Pielęgniarki oddziałowej: Elżbieta Nowaczyk, tel. 683 416 303 / kom. 880 523 722

Zakres działań

  • zapewnienie całodobowej opieki stacjonarnej
  • rehabilitacja - w oparciu o indywidualnie dobrany schemat treningowy przygotowany przez lekarza specjalistę kardiologa lub lekarza rehabilitacji medycznej - pacjentów po: ostrych zespołach wieńcowych, plastyce naczyń wieńcowych, zabiegach kardiochirurgicznych, zabiegach z zakresu chirurgii naczyniowej, zaostrzeniach niewydolności serca
  • udzielanie kwalifikowanej pomocy w nagłych wypadkach i nagłych zachorowaniach
  • wykonywanie badań diagnostycznych w oparciu o pracownie diagnostyczne na rzecz pacjentów
  • zapewnienie opieki pielęgnacyjnej uwarunkowanej stanem zdrowia pacjenta
  • utrzymanie kontaktu z rodzinami pacjentów lub ich opiekunami prawnymi