Kontakt

  • Lucyna Kuchnio, tel. 683 416 328 / 683 416 300 wew. 332

Zakres działania

  • Gotowość do wykonywania badań endoskopowych układu oddechowego wg ustalonego harmonogramu pracy.
  • Wykonywanie badań endoskopowych układu oddechowego na rzecz Szpitala oraz innych uprawnionych podmiotów.
  • Wykonywanie badań czynnościowych układu oddechowego odpłatnie na życzenie pacjenta (nie finansowanych przez NFZ).
  • Współpraca z odbiorcami świadczeń z zakresu badań endoskopowych układu oddechowego.