Kontakt

  • Renata Wrześniewska, tel. 683 416 324 / 683 416 300 wew. 130
  • tel. kom. 509 492 161

Zakres działania

  • Gotowość do wykonywania badań z zakresu diagnostyki chorób serca i naczyń wg ustalonego harmonogramu pracy.
  • Wykonywanie badań kardiologicznych na rzecz Szpitala oraz innych uprawnionych podmiotów.
  • Wykonywanie badań diagnostyki obrazowej odpłatnie na życzenie pacjenta (nie finansowanych przez NFZ).
  • Współpraca z odbiorcami świadczeń z zakresu badań kardiologicznych.