Zakres działania

  • fizykoterapia
  • kinezyterapia
  • inhalacje lecznicze
  • masaż leczniczy
  • indywidualne, specjalistyczne zabiegi lecznicze

Kontakt

Joanna Filipiak - Ceglarek tel. 502 598 478


FIZYKOTERAPIA  
Prądy, diadynamik, jonoforeza, interdyn, tens, itp. 16,00
Terapuls 16,00
Pola magnetyczne 16,00
Ultradźwięki 16,00
Laser 16,00
Lampa solux 16,00
KINEZYTERAPIA  
Ćwiczenia samowspomagane kończyn 20,00
Ćwiczenia w odciążeniu /UGUL 20,00
Ćwiczenia izomeryczne +instruktaż 20,00
Ćwiczenia oddechowe + instruktaż 20,00
Ćwiczenia manualne 20,00
Ćwiczenia fizjoterapeutyczne  jednorazowo /30 minut/ 40,00
Trening rowerowy 20,00
INHALACJE LECZNICZE  
Inhalacja niezależnie od leku 20,00
MASAŻ LECZNICZY  
Klasyczny częściowy 70,00
Klasyczny całkowity 120,00
INDYWIDUALNE, SPECJALISTYCZNE ZABIEGI LECZNICZE  
Terapia manualna 66,00
Terapia czaszkowo - krzyżowa 66,00
Mikrokinezyterapia 66,00
Zabieg metodą Acermana 66,00
Terapia obrzęku + bandażowanie (masaż limfatyczny) 66,00
Terapia tkanek miękkich 66,00
Masaż głęboki 66,00
Kinesjo-taping 40,00