Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Spółka z o. o.

Prezes zarządu
Katarzyna Lebiotkowska

Dyrektor ds. ekonomicznych
Lidia Czyż-Wieczorek

Dyrektor ds. administracyjno-gospodarczych i inwestycji
Tomasz Pisarek

Dyrektor ds. lecznictwa
lek. med. Urszula Kawalec-Hurny

Naczelna pielęgniarka
Barbara Zaręba