Kontakt

  • Teresa Zdon , tel. 683 416 324 / 683 416 300 wew. 130 / kom. 509 492 161

Zakres działania

  • Gotowość do wykonywania badań z zakresu diagnostyki ultrasonograficznej wg ustalonego harmonogramu pracy.
  • Wykonywanie badań ultrasonograficznych na rzecz Szpitala oraz innych uprawnionych podmiotów.
  • Wykonywanie badań ultrasonograficznych odpłatnie na życzenie pacjenta (nie finansowanych przez NFZ).
  • Współpraca z odbiorcami świadczeń z zakresu badań ultrasonograficznych.