Opłata za świadczenia i pobyt miesięczny komercyjny w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym

pokój jednoosobowy

5500,00

pokój dwuosobowy

5000,00

pokój wieloosobowy

4500,00

Opłata za świadczenia i pobyt w Oddziale Geriatrii

 

- od pacjenta komercyjnego (za osobodzień)                                                                                                             

250,00

Pełnopłatne pakiety diagnostyczne

 

Pakiet Senior 

pakiet obejmuje: 

1. badania laboratoryjne: morfologia, elektrolity, kreatynina, TSH, glukoza, LDL

2. badania w pracowniach specjalistycznych: EKG, USG jamy brzusznej, RTG klatki piersiowej,  

3. konsultację medyczną 

4. 1 nocleg, wyżywienie.                                                                                                             

395,00

Pakiet Senior +   

pakiet obejmuje:

1. badania laboratoryjne: morfologia, elektrolity, kreatynina, TSH, glukoza, LDL

2. badania w pracowniach specjalistycznych: EKG, USG jamy brzusznej, RTG klatki piersiowej, 1 RTG układu kostno-stawowego, kinezjo-taping,   

3. specjalistyczne konsultacje medyczne: lekarza geriatry, lekarza rehabilitacji medycznej, magistra fizjoterapii, 

 

4. 1 nocleg, wyżywienie.

595,00

Pakiet Activ         

pakiet obejmuje:

1. badania laboratoryjne: morfologia, elektrolity, kreatynina, TSH, glukoza, lipidogram, 

2. badania w pracowniach specjalistycznych: EKG, USG jamy brzusznej, RTG klatki piersiowej, kinezjo-taping

3. dla kobiet – test roma (125 i He4); dla mężczyzn badanie poziomu hormonu PSA (prostaty) i spirometria,

4. konsultację medyczną, konsultacja magistra fizjoterapii

 5. 1 nocleg, wyżywienie.

495,00

Opłata za świadczenia w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej

 

- od pacjenta komercyjnego (za osobodzień)                

250,00

Opłata za trzydniową diagnostykę kardiologiczną

 

pakiet trzydniowy obejmuje:  

a) badania laboratoryjne: morfologia, elektrolity, kreatynina, krzywa cukrowa  lub profil glikemii, lipidogram, TSH
b) badania w pracowniach specjalistycznych: EKG, usg serca, holter EKG, holter ciśnieniowy, test wysiłkowy
  lub test marszowy
c)  nocleg, wyżywienie.

 800,00

Opłata za diagnostykę geriatryczną (zaburzeń funkcji poznawczych)

 

diagnostyka i pobyt 5 dniowy obejmuje:

a) badania laboratoryjne: morfologia, elektrolity, kreatynina, TSH, FT3, FT4, VitB12,OGTP,

b) TK głowy,

c) USG tętnic szyjnych,

d) konsultacja: psychologiczna, neurologiczna, psychologiczna,

e) nocleg i wyżywienie

1000,00