Rejestracja telefoniczna możliwa jest pod tel.  68 3416300 wew. 102 lub 68 3416322 od poniedziałku do piątku w godz. od 12:00 do 14:00.

Bardzo prosimy przygotować się do rejestracji telefonicznej: skierowanie, numer telefonu, pesel.

Pracownia polisomnograficzna

Diagnostykę zaburzeń snu wykonuje się na oddziałach pulmonologicznych. Skierowanie do szpitala oddziału pulmonologicznego wystawić może każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (POZ, poradnie, oddziały szpitalne – niezależnie od specjalności) z rozpoznaniem zaburzenia snu lub podejrzenie bezdechu sennego.

Na badanie polisomnograficzne pacjent przyjmowany jest na Izbie Przyjęć szpitala około godziny 17:00, a następnie udaje się do Pracowni Polisomnograficznej mieszczącej się w Oddziale Rehabilitacji Pulmonologicznej. Około godziny 19:00 ma podłączony polisomnograf. Aparat pracuje całą noc, rejestrując stan pacjenta. Jest on zdejmowany około godz. 7:00 rano. Pacjent wychodzi do domu wraz z informacją o terminie konsultacji lekarskiej, której celem jest przedstawienie wniosków z badania i opcji dalszego leczenia.