JEŚLI: jesteś kierowcą zawodowym, jeździsz dużo autem, chrapiesz, w czasie snu masz przerwy w oddychaniu, masz nadciśnienie tętnicze oporne na leczenie, masz nadwagę, wstajesz w nocy do toalety, jesteś po zawale, jesteś po udarze mózgu, wstajesz rano zmęczony lub masz poranne bóle głowy po przebudzeniu, możesz być w grupie osób cierpiących na zburzenia oddechu podczas snu. Bezdech senny to poważny, stanowiący zagrożenie zdrowia i życia zespół chorobowy, który należy leczyć. Zbadaj swój sen!

Od kwietnia 2012 roku Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno–Kardiologiczny w Torzymiu sp. z o.o. wprowadził do swojej oferty diagnostykę badania w kierunku obturacyjnego bezdechu śródsennego — polisomnografię oraz leczenie bezdechu śródsennego – CPAP.

Czym jest obturacyjny bezdech senny?

Najczęstszą przyczyną zaburzeń oddychania w czasie snu jest obturacyjny bezdech senny będący rezultatem zamknięcia górnych dróg oddechowych przy zachowanym napędzie oddechowym (w czasie snu obniżone jest napięcie mięśniowe, przez co zbliżają się do siebie ściany górnych dróg oddechowych i następuje ich zamknięcie), ruchy przepony i dodatkowych mięśni oddechowych są zachowane, ale powietrze nie dostaje się do płuc wskutek zaburzenia drożności dróg oddechowych na poziomie gardła.

Jakie są objawy obturacyjnego bezdechu sennego?

Objawy towarzyszące chorobie związane bezpośrednio ze snem: chrapanie, przerwy w oddychaniu, uczucie duszenia, dławienia, częste wizyty w toalecie, ale też występują w ciągu dnia w postaci: wzmożonej senności dziennej, trudności z pamięcią i koncentracją, porannymi bólami głowy, impotencji i spadku libido.

Jakie są skutki długoterminowe obturacyjnego bezdechu sennego?

Nieleczony bezdech zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca, choroby niedokrwiennej serca zawału mięśnia sercowego, nadciśnienia tętniczego i zaburzeń metabolicznych.

Na czym polega diagnostyka zaburzeń oddychania w czasie snu?

Polisomnografi a jest podstawowym narzędziem diagnostycznym zaburzeń oddychania w czasie snu. Jest to badanie sródsenne, które składa się z zapisu kilku podstawowych elementów służących do oceny snu i oddychania, takich jak: przepływ powietrza przez drogi oddechowe, ruchy oddechowe klatki piersiowej i brzucha, zawartość tlenu we krwi (saturacja). Dodatkowo prowadzi się zapis dźwięków chrapania, elektrokardiogramu (EKG), rejestruje się ponadto zmiany pozycji ciała w czasie snu. Pełne badanie polisomnografi czne obejmuje także zapis czynności elektrycznej mózgu (elektroencefalogram), ruchy gałek ocznych (elektrookulogram) oraz czynności elektrycznej mięśni podczas snu (elektromiogram).

---

Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu sp. z o.o.
Pracownia zaburzeń oddychania w czasie snu
ul. Wojska Polskiego 52, 66-235 Torzym
tel. 605 843 096, rejestracja: pn.–czw., 8.30–14.00