Stowarzyszenie Lokalne Forum Biznesu w swojej obecnej formie działa krótko,     od grudnia 2019 roku. Powstało, aby wspierać wszelkie inicjatywy rozwoju gospodarczego, naukowego, kulturalnego i sportowego. Mimo, iż jest to niewielkie stowarzyszenie, działa bardzo prężnie na terenie naszej gminy. 

 

 

 Nasz szpital współpracuje nie tylko z lokalnymi przedsiębiorcami, ale również     z lokalnymi organizacjami pozarządowymi jakim jest Stowarzyszenie Lokalne Forum Biznesu. Dzięki Stowarzyszeniu, które jest reprezentowane przez Pana Mariusza Siewierskiego i Panią Ewelinę Niwald nasz szpital został doposażony w odzież ochronną. Dziękujemy za wsparcie i ogrom pomocy, która zabezpieczy potrzeby wszystkich oddziałów naszego szpitala.