Kadra lekarska naszego szpitala stale podnosi swoje kwalifikacje. "Dapagliflozyna nowym standardem leczenia w HFrEF" to tytuł wykładu dr n. med. Stanisława Kosiorowskiego podczas dzisiejszych warsztatów dotyczących optymalizacji leczenia pacjentów z niewydolności serca, w których udział wzięli lekarze szpitala w Torzymiu. 

Warsztaty Pulmonologiczne w Torzymiu, które odbyły się w dniu dzisiejszym, tj. 21 października, miały na celu wymianę doświadczeń i doskonalenie umiejętności lekarzy pulmonologów zajmujących się diagnozowaniem i leczeniem pacjentów cierpiących na niewydolność oddechową. Lubuskie Centrum Pulmonologii w Torzymiu - wiodący ośrodek specjalizujący się w zakresie diagnozowania i leczenia większości schorzeń w zakresie chorób płuc na terenie województwa lubuskiego, po raz kolejny wyszedł z inicjatywą przeprowadzenia warsztatów doskonalących techniki diagnostyczne układu oddechowego dla kadry medycznej tutejszego szpitala.

W dniu jutrzejszym, tj. 21 października odbędą się WARSZTATY PULMONOLOGICZNE w Torzymiu, które mają na celu wymianę doświadczeń i doskonalenie umiejętności lekarzy pulmonologów zajmujących się diagnozowaniem i leczeniem pacjentów cierpiących na niewydolność oddechową.

W pomieszczeniu apteki szpitalnej w wyniku zwarcia elektrycznego doszło do pożaru. Pojawia się zadymienie, które nieznacznie rozprzestrzenia się poza pomieszczenia apteki. Personel apteki powiadamia Straż Pożarną oraz Biuro Zarządu ogłaszając alarm pożarowy.