Wszystkim wykonującym ten piękny i odpowiedzialny zawód składamy ogromne podziękowania za ofiarna i niezwykle trudna pracę. Życzymy, aby każdy dzień poświęcony drugiemu człowiekowi dawał radość i satysfakcję.