Zarząd Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego

w Torzymiu sp. z o.o.

 

OGŁASZA

na podstawie art. 26 ust 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DZ.U.2022r., poz.633)

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na oddziałach i w poradniach

Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o.o.,

oraz w ramach dyżurów lekarskich

w okresie od 01.05.2023r. do 30.04.2026r.

 

WARUNKI UDZIAŁU:

W miniony poniedziałek, 20 marca, swoje obrady w naszym szpitalu odbyła Zachodnia Izba Przemysłowo - Handlowa.

W dniu dzisiejszym, tj. 10 marca, w Lubuskim Centrum Pulmonologii w Torzymiu odbywają się w WARSZTATY PULMONOLOGICZNE p.n. „Przezoskrzelowa biopsja - EBUS”. 

Dnia 22 lutego br. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki. Członkowie Rady pochylili się nad uchwałą w sprawie zmiany cennika usług Szpitala oraz przyjęli informację w zakresie sytuacji finansowej oraz spraw bieżących Spółki. Spotkanie zakończyło wspólne zwiedzanie nowo otwartego Ośrodka Geriatrii. 

 

Zapraszamy do obejrzenia wideorelacji z uroczystego otwarcia Ośrodka Geriatrii w Torzymiu, które miało miejsce 13 lutego br.