Pod wielkim znakiem zapytania było powodzenie naszej corocznej imprezy plenerowej - "III Pikniku Pracowników Szpitala", ale UDAŁO SIĘ! 

 

Drogie Panie!

   

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki przypomina nam wszystkim o ważnej roli, jaką pełnicie Panie wobec drugiego człowieka. Jesteście wielkim potencjałem, zdolnym do wielu wyrzeczeń, poświęcenia i po prostu - szacunku dla zdrowia

Szpitalne zapalenia płuc ( hospital acquired pneumonia – HAP) należą do jednych z najczęstszych zakażeń występujących w warunkach szpitalnych, są drugim,
co do częstości występowania zakażeniem (po zakażeniach układu moczowego)
i pierwszą przyczyną zgonu w przebiegu zakażeń występujących w warunkach szpitalnych. Ocenia się, że występują u 5-10 chorych spośród 1000 hospitalizowanych, z rosnącą częstością u chorych leczących się przewlekle
w szpitalach oraz u tych, u których stosuje się agresywniejsze formy leczenia (np. leczenie respiratorem). Ponad 20% szpitalnych zapaleń płuc występuje u chorych przebywających w oddziałach intensywnej terapii.

Wszystkim Pracownikom i Pacjentom!

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych pełnych wiary, nadziei i miłości.

We wtorek 11 kwietnia dzieci z Zespołu Szkół w Torzymiu przedstawiły Seniorom z tut. Zakładu Opiekuńczo Leczniczego inscenizację wielkanocną.