Od 9 października 2015 r. funkcjonuje System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001, wdrożony przez firmę DEKRA. By móc legitymować się certyfikatem szpital co roku musi poddawać się zewnętrznej weryfikacji systemu  przeprowadzanej przez niezależną akredytowaną jednostkę certyfikującą.

Lubuski Lider Biznesu to najbardziej prestiżowe przedsięwzięcie konkursowe w regionie, które docenia i wyróżnia najlepsze przedsiębiorstwa zachodniej Polski. Była to już 8 edycja konkursu.

W tym roku o tytuł Lubuskiego Lidera Biznesu ubiegało się 50 przedsiębiorstw.

Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o. po raz drugi przystąpił do programu Zdrowe Płuca Lubuszan – bezpłatne badania i konsultacje. W całym województwie program realizują jedynie 4 placówki.

W dniach 12-17 września 2016 można zbadać stan swoich płuc, w placówkach medycznych na terenie całej Polski, które dobrowolnie przystąpiły do akcji ‘Dni Spirometrii 2016’. W Lubuskim Szpitalu Specjalistycznym Pulmonologiczno – Kardiologicznym w Torzymiu sp. z o.o., który przystąpił do tej akcji, w dniu 13 września można było wykonać sobie bezpłatne badanie spirometryczne, wzięło w niej udział około 20 osób.

W niedzielę 19 czerwca w WOSiR w Drzonkowie Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno – Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o. miał możliwość po raz drugi uczestniczyć w  VII Lubuskim Pikniku Zdrowia, który był połączony z kampanią społeczną Stop Uzależnieniom.