Warsztaty Pulmonologiczne w Torzymiu, które odbyły się w dniu dzisiejszym, tj. 21 października, miały na celu wymianę doświadczeń i doskonalenie umiejętności lekarzy pulmonologów zajmujących się diagnozowaniem i leczeniem pacjentów cierpiących na niewydolność oddechową. Lubuskie Centrum Pulmonologii w Torzymiu - wiodący ośrodek specjalizujący się w zakresie diagnozowania i leczenia większości schorzeń w zakresie chorób płuc na terenie województwa lubuskiego, po raz kolejny wyszedł z inicjatywą przeprowadzenia warsztatów doskonalących techniki diagnostyczne układu oddechowego dla kadry medycznej tutejszego szpitala.

W dniu jutrzejszym, tj. 21 października odbędą się WARSZTATY PULMONOLOGICZNE w Torzymiu, które mają na celu wymianę doświadczeń i doskonalenie umiejętności lekarzy pulmonologów zajmujących się diagnozowaniem i leczeniem pacjentów cierpiących na niewydolność oddechową.

W pomieszczeniu apteki szpitalnej w wyniku zwarcia elektrycznego doszło do pożaru. Pojawia się zadymienie, które nieznacznie rozprzestrzenia się poza pomieszczenia apteki. Personel apteki powiadamia Straż Pożarną oraz Biuro Zarządu ogłaszając alarm pożarowy.

Pani Prezes Katarzyna Lebiotkowska wraz Panem Dyrektorem Tomaszem Pisarkiem złożyli na ręce zespołu rehabilitacji naszego Szpitala ogromne podziękowania za wkład pracy i zaangażowanie, jakie włożyli w opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu zdrowotnego "Odzyskaj formę - program zindywidualizowanej rehabilitacji stacjonarnej po przebytej chorobie COVID-19", za który to nasz Szpital otrzymał nagrodę Lubuskiego Lidera Innowacji.