Kolejny Piknik Zdrowia i Profilaktyki za nami. W minioną niedzielę, 25 lipca w Świebodzinie,  odbył się następny z cyklu Lubuskich Pikników Zdrowia. Nie mogło nas tam zabraknąć!

Na dzisiejszej konferencji prasowej organizowanej przez Urząd Marszałkowski nasza Pani Prezes Katarzyna Lebiotkowska pokrótce opowiedziała o rehabilitacji po-covidowej. Jak również zachęcała do udziału w organizowanych przez Urząd Marszałkowski Lubuskich Piknikach Zdrowia.

Dziś w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników naszego Szpitala.

Szpital w Torzymiu współrealizuje projekt grantowy nr POWR.05.02.00-00-0001/20 pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” – drugi nabór.

Informujemy, iż współrealizujemy projekt grantowy nr POWR.05.02.00-00-0001/20 pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” – drugi nabór.

Dnia 17 czerwca 2021 r. została podpisana umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowę zawarto pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia – Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim w Zielonej Górze z siedzibą: Zielona Góra ul. Podgórna 9B, reprezentowanym przez: Pana Piotra Brombera – Dyrektora, a Lubuskim Szpitalem Specjalistycznym Pulmonologiczno-Kardiologicznym w Torzymiu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 66-235 Torzym ul. Wojska Polskiego 52, reprezentowaną przez: Panią Katarzynę Lebiotkowską – Prezes Zarządu.

Dzięki w/w umowie nasz Szpital otrzymał grant w wysokości 96 516,00 zł, z czego część A grantu - w wysokości 96 516,00 zł – przeznaczona jest na realizację zadań, polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników ZOL (pielęgniarek, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych, osób sprzątających), które - ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też które nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy, w okresie który obejmuje projekt.

Grant finansowany jest z następujących źródeł:

a)       ze środków europejskich: 84,17 %,

b)       ze środków dotacji celowej: 15,83 %.