„Rekomendacja GOLD2023 oraz interpretacja badania spirometrycznego”  to temat kolejnego szkolenia jakie miało miejsce dziś w naszym Lubuskim Centrum Pulmonologii. Podczas spotkania omówione zostało jedno z ważniejszych badań czynnościowych układu oddechowego, tj. spirometria.

 
Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze zapoczątkował akcję poparcia dla Lubuskiego Centrum Onkologii, którego powstanie zainicjowała marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak. Trwa walka o pieniądze na budowę Centrum w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, bo pacjenci z nowotworami toczą swoją walkę. Lubuskie Centrum Onkologii – to projekt, który ma wielką szansę na realizację. Warunkiem jest pozyskanie funduszy na jego budowę.

Zarząd Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego

w Torzymiu sp. z o.o.

 

OGŁASZA

na podstawie art. 26 ust 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DZ.U.2022r., poz.633)

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na oddziałach i w poradniach

Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o.o.,

oraz w ramach dyżurów lekarskich

w okresie od 01.05.2023r. do 30.04.2026r.

 

WARUNKI UDZIAŁU:

W miniony poniedziałek, 20 marca, swoje obrady w naszym szpitalu odbyła Zachodnia Izba Przemysłowo - Handlowa.

W dniu dzisiejszym, tj. 10 marca, w Lubuskim Centrum Pulmonologii w Torzymiu odbywają się w WARSZTATY PULMONOLOGICZNE p.n. „Przezoskrzelowa biopsja - EBUS”.