W dniu 27 stycznia 2017 r . w siedzibie naszej Jednostki, z inicjatywy Prezesa Zarządu Katarzyny Lebiotkowskiej  odbyła się Konferencja Pulmonologiczna dla kadry medycznej tutejszego szpitala, jak również dla lekarzy pulmonologów z zewnątrz, którzy zostali zaproszeni z terenu całego województwa lubuskiego.

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ, LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ I HISTOPATOLOGII w okresie od 01.02.2017 do 31.01.2022 r.

WRAZ Z PRZEJĘCIEM PRACOWNIKÓW NA ZASADZIE ART. 231KP w ramach umowy zwartej na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2016, poz 1638).

 

Informuję, że w związku z pytaniami Oferentów wniesiono zmiany w ogłoszeniu konkursu  ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu laboratoryjnej diagnostyki medycznej, laboratoryjnej diagnostyki mikrobiologicznej i histopatologii w okresie od 01.02.2017 do 31.01.2022 r. wraz z przejęciem pracowników na zasadzie art. 231kp w ramach umowy zwartej na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.

o działalności leczniczej (dz.u. 2016, poz 1638) :

  • dopisano badania mutacji genu EGFR oraz badanie rearanżacji genu ALK do załącznika nr 4,
  • dodano zapis w Organizacji i warunkach udzielania świadczeń zdrowotnych pakietu nr 2: Zamawiający opracuje procedurę przygotowania i utrwalania materiału do badania, w uzgodnieniu z Przyjmującym Zlecenie,
  • zmiana terminu dostarczenia wyniku badania cytologicznego z 2 dni na 3 dni.

 

20 grudnia odwiedzili nas uczniowie Zespołu Szkół w Torzymiu. Przedstawili Jasełka dla Pacjentów Zakładu Opieki Leczniczej i pracowników - były śpiewy, wiersze oraz prezenty dla Wszystkich!

Piątek 16 grudnia był dniem Zakładowego Spotkania Opłatkowego. Odbyło się ono w sali konferencyjnej remontowanych budynków szpitalnych.