Pani Prezes Katarzyna Lebiotkowska wraz Panem Dyrektorem Tomaszem Pisarkiem złożyli na ręce zespołu rehabilitacji naszego Szpitala ogromne podziękowania za wkład pracy i zaangażowanie, jakie włożyli w opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu zdrowotnego "Odzyskaj formę - program zindywidualizowanej rehabilitacji stacjonarnej po przebytej chorobie COVID-19", za który to nasz Szpital otrzymał nagrodę Lubuskiego Lidera Innowacji.

W dniu wczorajszym, 27 września, odbyła się XII edycja plebiscytu Lubuski Lider Biznesu, którego organizatorem jest Zachodnia Izba Przemysłowo - Handlowa.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość

o śmierci naszego długoletniego pracownika działu technicznego 

Ś.P. Andrzeja Szluchy 

Odejście osoby, która 30 lat pracowała na rzecz Szpitala w Torzymiu napawa nas       wielkim żalem. Zapamiętamy Pana Andrzeja jako sumiennego i rzetelnego                                                                             pracownika, dobrego kolegę, osobę oddaną rodzinie i pracy.

 

                                                                 Najbliższym składamy wyrazy najgłębszego współczucia, łącząc się w bólu. 

                                                                  Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się Mszą Świętą

                                                                        w sobotę 25 września 2021r. o godz. 14.00  

                                                                  w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Torzymiu

 

                                                               W imieniu całej załogi Szpitala w Torzymiu

 

                                                                                                               Prezes Zarządu

                                                                                                                /-/ Katarzyna Lebiotkowska  

Kolejny Piknik Zdrowia za nami! W ostatnią sobotę, 14 sierpnia, nie mogło nas zabraknąć w Trzebiechowie. Stoisko Szpitala w Torzymiu cieszyło się dużym zainteresowaniem.