1. Informacje ogólne dotyczące BIP

Dnia 6 września 2001 r. uchwalona została ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112, poz.1198), która określa zasady i tryb dostępu do informacji publicznej. Ustawa wylicza również podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznych. Celem ustawy jest wprowadzenie jednolitych zasad udostępniania informacji publicznych, w postaci urzędowego publikatora teleinformatycznego - Biuletyn Informacji Publicznej.

W rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.Nr 10, poz 68) określone zostały między innymi szczegółowe wymagania dotyczące układu ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej. W rozporządzeniu określono również budowę Podmiotowych Stron BIP.

Zgodnie z nim Podmiotowa Strona BIP zawiera:

  • logo (znak graficzny) BIP, umieszczone w górnej części strony;
  • adres redakcji strony podmiotowej BIP
  • imię i nazwisko, numer telefonu, numer telefaksu i adres poczty elektronicznej co najmniej jednej z osób redagujących stronę podmiotową BIP
  • instrukcję korzystania ze strony podmiotowej BIP
  • menu przedmiotowe
  • moduł wyszukujący

2. Obsługa BIP

2.1 Menu

Strona obsługiwana jest za pomocą menu umieszczonego w jej prawej górnej części. Po kliknięciu lewym przyciskiem myszy w odpowiednią pozycję menu zostaje otwarta strona z informacjami dotyczącymi danej pozycji.

Na poszczególnych stronach oprócz informacji tekstowych znajdują się również dodatkowe informacje w postaci załączników w plikach. Po kliknięciu w załącznik pojawia się możliwość jego otwarcia lub zapisania w komputerze.

Na stronie Zamówień Publicznych pod każdym ogłoszeniem znajduje się ikona drukarki, po jej kliknięciu istnieje możliwość wydrukowania danego ogłoszenia na drukarce.

2.2 Moduł wyszukujący

Moduł wyszukujący znajduje się nad menu głównym strony. Po wpisaniu w okienku modułu szukanej frazy i kliknięciu przycisku szukaj, następuje wyszukanie podanej frazy w treści strony BIP.

2.3 Elementy dodatkowe

W górnej części strony znajduje się ikona w kształcie domku, która po kliknięciu przenosi użytkownika na stronę internetową szpitala.Poniżej menu głównego znajdują się odnośniki do kilku innych stron internetowych.