Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Spółka z o. o.

Rada Nadzorcza

  • Przewodnicząca Rady Nadzorczej: Irena Marciszonek
  • Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej: Roksana Skorecka 
  • Sekretarz Rady Nadzorczej: Aleksandra Lipińska

Zarząd:

  • Prezes Zarządu: Katarzyna Lebiotkowska