Na zaproszenie Dyrekcji Szpitala Senator Waldemar Sługocki odwiedził w dniu 19.04.2016r Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno- Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o.

Była to wizyta mająca na celu zapoznanie się z aktualną sytuacją Szpitala oraz dalszymi perspektywami rozwoju. Podczas wizyty Pan Senator Waldemar Sługocki wraz z Prezesem Zarządu – Katarzyną Lebiotkowską i Dyrektorem ds. Administracyjno- Gospodarczych i Inwestycyjnych – Tomaszem Pisarkiem miał możliwość zobaczyć ostatnie zakończone projekty inwestycje poprawiające jakość leczenia.

W trakcie spotkania rozmawiano również o najpilniejszych potrzebach zakupowych i inwestycjach, oraz poszerzeniu zakresu świadczeń medycznych szpitala.