W dniu 16 maja 2016 roku Marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się z Katarzyną Lebiotkowską, Prezesem Spółki Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o.

Podczas spotkania Marszałek Elżbiety Anny Polak z  Prezesem Spółki– Katarzyną Lebiotkowską oraz Dyrektorem ds. Administracyjno- Gospodarczych i Inwestycyjnych – Tomaszem Pisarkiem rozmawiano na temat bieżącej sytuacji szpitala oraz planach rozwoju i poszerzania zakresu świadczeń medycznych. Marszałek zwróciła uwagę na konieczność zweryfikowania planów rozwoju szpitala z możliwościami zakontraktowania nowych świadczeń przez Lubuski Oddział NFZ.

Marszałek Elżbieta Anna Polak miała możliwość zobaczyć zakończoną realizację projektu „Termomodernizacja budynków nr 2,3,4 oraz 23 Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o. o. z przeznaczeniem na oddziały szpitalne, izbę przyjęć i pracownie diagnostyczne”.