Z inicjatywy Zachodniopomorskiego Oddziału PTChP oraz współpracy Zarządu Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno- Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o.o. 28 maja 2016 roku w Motelu "Paradise" odbyło się zebranie w zakresie onkologii płuc.

W konferencji wzięli udział lekarze oraz przedstawiciele firm farmaceutycznych.

Program zebrania obejmował  zagadnienia takie jak:

  • Zachorowalność na raka płuc w lubuskim, czynniki ryzyka, badania przesiewowe przedstawione przez dr n. med. Grzegorza Zioło.
  • Diagnostyka raka płuc, zastosowanie TKI EGFR- opis przypadku przedstawione przez dr n. med. Piotra Serwatowskiego.
  • Chirurgiczna diagnostyka węzłów śródpiersia przedstawione przez dr hab. n. med. Janusza Wójcika.
  • Radioterapia stereotaktyczna i brachyterapia raka płuc przedstawione przez dr n. med. Alinę Jarema.