W pomieszczeniu apteki szpitalnej w wyniku zwarcia elektrycznego doszło do pożaru. Pojawia się zadymienie, które nieznacznie rozprzestrzenia się poza pomieszczenia apteki. Personel apteki powiadamia Straż Pożarną oraz Biuro Zarządu ogłaszając alarm pożarowy.

Następuje ewakuacja osób będących w korytarzu piwnicy oraz pomieszczeniach apteki szpitalnej. W aptece znajdują się cztery osoby, w tym dwie uwięzione za zablokowanymi drzwiami, wymagające ewakuacji przez Straż Pożarną. Kiedy na teren Szpitala przybywa Straż Pożarna oraz Policja, kierujący akcją ewakuacyjną z ramienia szpitala przekazuje wszystkie istotne informacje dowódcy straży pożarnej. 

To już kolejne ćwiczenia ewakuacyjne jakie odbyliśmy we współpracy ze służbami Straży Pożarnej i Policji. Mają one na celu doskonalenie znajomości wśród personelu medycznego procedur związanych z ewakuacją, postępowaniem na wypadek pożaru oraz umiejętnością kierowania działaniami ratowniczymi. Wszystkie działania przebiegły pomyślnie, a na koniec ćwiczeń uczestnicy raczyli się wyśmienitą grochówką.