Warsztaty Pulmonologiczne w Torzymiu, które odbyły się w dniu dzisiejszym, tj. 21 października, miały na celu wymianę doświadczeń i doskonalenie umiejętności lekarzy pulmonologów zajmujących się diagnozowaniem i leczeniem pacjentów cierpiących na niewydolność oddechową. Lubuskie Centrum Pulmonologii w Torzymiu - wiodący ośrodek specjalizujący się w zakresie diagnozowania i leczenia większości schorzeń w zakresie chorób płuc na terenie województwa lubuskiego, po raz kolejny wyszedł z inicjatywą przeprowadzenia warsztatów doskonalących techniki diagnostyczne układu oddechowego dla kadry medycznej tutejszego szpitala.

Podczas warsztatów, uczestnicy mieli możliwość obserwowania „na żywo” zabiegu kriobiopsji, który był przeprowadzany w tutejszej pracowni endoskopii układu oddechowego. Kriobiopsja to nowa, bardzo obiecująca technika pobierania materiału diagnostycznego metodą zamrażania. W efekcie końcowym materiału jest więcej oraz jest on lepszej jakości niż w tradycyjnej biopsji bronchoskopowej. Zabieg przeprowadził dr hab. n. med. Jarosław Pieróg wraz z dr n. med. Grzegorzem Zioło.

Część praktyczna spotkania została zwieńczona wykładami lekarzy specjalistów w przedmiotowym zakresie. Przybyłym na spotkanie zostały zaprezentowane m. in. postępy w diagnostyce endoskopii układu oddechowego.

Radio Zachód o nas:
https://www.zachod.pl/341565/warsztaty-pulmonologiczne-w-torzymiu/