W Polsce ok. 5% pacjentów hospotalizowanych ulega zakażeniom szpitalnym. Zakażenia szpitalne powodują powikłania, są przyczyną wydłużenia pobytu pacjenta w szpitalu oraz zwiększają koszty świadczonych usług. 

To właśnie zakażenia szpitalne były tematem dzisiejszego szkolenia naszej kadry medycznej, zorganizowanego przez Wojewodę Lubuskiego w porozumieniu z Wojewódzkim Zespołem Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki. Szkolenie miało formę online i skierowane było do wszystkich szpitali województwa lubuskiego. Swoje prelekcje wygłosili: lek. med. Dorota Konaszczuk - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie epidemiologii oraz zdrowia publicznego i dr n. med. Joanna Jursa-Kulesza - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej.