W miniony piątek, 25 sierpnia br. odbyło się uroczyste podpisanie umowy na „Termomodernizację Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o. o. – modernizacja systemu co i cwu oraz budynków 7, 12, 13 i 14 z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”.
W spotkaniu wzięli udział: Waldemar Sługocki - Poseł RP, Władysław Komarnicki - Senator RP, Marcin Jabłoński - Członek Zarządu Województwa Lubuskiego, Katarzyna Lebiotkowska - Prezes Zarządu Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o., Tomasz Pisarek - Dyrektor ds. Administracyjno-Gospodarczych i Inwestycji Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o., Marek Kamiński - Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych UMWL.
Informacje na temat projektu :
Terminy:
✅planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu 2022-07-22
✅ planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu 2023-11-30
Kwoty:
✅wydatki ogółem 17 859 711,69 zł
✅wydatki kwalifikowalne 17 743 897,37 zł
✅wartość dofinansowania 14 936 534,47 zł
Celem głównym projektu (na poziomie rezultatu) jest głęboka modernizacja energetyczna Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o. o. oraz przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Projekt obejmuje w szczególności:
✅roboty budowlane i materiały budowlane, w tym prace ziemne, budowlano - montażowe, instalacyjne, wykończeniowe
✅termomodernizacja czterech budynków szpitala polegająca na ociepleniu ścian zewnętrznych, ociepleniu stropu pod strychem, wymianie stolarki okiennej oraz drzwiowej, modernizacji instalacji c.o., wymianie oświetlenia oraz modernizacji instalacji elektrycznej.
✅modernizacja kotłowni polegająca na zastosowaniu dodatkowych źródeł ciepła w postaci pomp ciepła typu powietrze – woda, pompy ciepła solarnej oraz kotła gazowego.
✅modernizacja lokalnej sieci ciepłowniczej obejmująca wymianę sieci na sieć preizolowaną.
Wskaźnik realizacji projektu:
✅liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 4 szt.
✅szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 48,070 tony równoważnika CO2/rok
✅zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych 1 003 380,00 kWh/rok
Realizacja projektu oprócz efektu ekologicznego ma również swój wymiar finansowy w postaci obniżenia kosztów eksploatacyjnych. Wdrożenie projektu jeszcze bez realizacji etapu II w postaci fotowoltaiki obniży opłaty za produkcję energii cieplnej o sto kilkadziesiąt tysięcy rocznie. Natomiast realizacja etapu II będzie skutkowała zminimalizowaniem opłat za energię elektryczną zużytą na potrzeby produkcji energii cieplnej niemalże do zera.