W piątek, 27 października 2023 r. członek Zarządu Województwa Lubuskiego Grzegorz Potęga spotkał się z przedstawicielami lubuskich jednostek ochrony zdrowia. Spotkanie miało charakter zapoznawczy, związany z objęciem zarządzania Departamentem Ochrony Zdrowia przez Grzegorza Potęgę.

Członek Zarządu Województwa Lubuskiego poinformował, że zamierza osobiście odwiedzić lubuskie jednostki ochrony zdrowia, aby jeszcze dokładniej poznać ich sytuację i zakres działalności. Zapowiedział, że projekty rozpoczęte będą kontynuowane. A zdrowie pozostanie w centrum zainteresowania Zarządu Województwa.

Podczas spotkania, członek Zarządu Województwa Lubuskiego Grzegorz Potęga wspólnie z władzami czterech szpitalnych spółek w regionie, omówił sprawy dotyczące funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. W spotkaniu udział wzięli: Elżbieta Kozak, prezeska Lubuskiego Centrum Ortopedii, Katarzyna Lebiotkowska, prezeska Lubuskiego Szpitala Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu, Tomasz Pisarek, dyrektor ds. administracyjno-gospodarczych i inwestycji w Lubuskim Szpitalu Pulmonologiczno-Kardiologicznym w Torzymiu, Robert Surowiec, wiceprezes Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., Sebastian Ciemnoczołowski, specjalista ds. rozwoju Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, oraz przedstawicielki Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego: dyrektor Ewa Jaske i zastępczynie dyrektora Mirosława Dulat i Tatiana Mikułko-Kozłowska.