Od pani Franciszki R., pacjentki Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc w naszym szpitalu, otrzymaliśmy podziękowania w lokalnej prasie.

Kolejny Piknik Zdrowia i Profilaktyki za nami. W minioną niedzielę, 25 lipca w Świebodzinie,  odbył się następny z cyklu Lubuskich Pikników Zdrowia. Nie mogło nas tam zabraknąć!

Na dzisiejszej konferencji prasowej organizowanej przez Urząd Marszałkowski nasza Pani Prezes Katarzyna Lebiotkowska pokrótce opowiedziała o rehabilitacji po-covidowej. Jak również zachęcała do udziału w organizowanych przez Urząd Marszałkowski Lubuskich Piknikach Zdrowia.

Dziś w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników naszego Szpitala.

Szpital w Torzymiu współrealizuje projekt grantowy nr POWR.05.02.00-00-0001/20 pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” – drugi nabór.