Informujemy, iż realizujemy projekt grantowy „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

Dnia 30 października 2020 r. została podpisana umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowę zawarto pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia – Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim w Zielonej Górze z siedzibą: Zielona Góra ul. Podgórna 9B, reprezentowanym przez: Pana Piotra Brombera – Dyrektora, a Lubuskim Szpitalem Specjalistycznym Pulmonologiczno-Kardiologicznym w Torzymiu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 66-235 Torzym ul. Wojska Polskiego 52, reprezentowaną przez: Panią Katarzynę Lebiotkowską – Prezes Zarządu.

W dniu wczorajszym, 29 października, swoje posiedzenie odbyła Rada Nadzorcza Szpitala. Nastąpiły zmiany osobowe Członków Rady Nadzorczej.

Szanowni Lekarze, drogie Pielęgniarki i wszyscy Pracownicy oddziału rehabilitacji kardiologicznej, oddziału rehabilitacji pulmonologicznej oraz działu fizjoterapii Szpitala w Torzymiu.   

W imieniu swoim, a także pacjentów i ich rodzin mam zaszczyt szczerze i serdecznie podziękować za profesjonalizm, troskliwą opiekę, okazane ciepło, bezinteresowną dobroć i szczerą empatię dla podopiecznych Domu Kombatanta w Zielonej Górze ewakuowanych do naszego szpitala. 

W dniu 7 października przyjęliśmy do naszego szpitala 74 podopiecznych Domu Kombatanta w Zielonej Górze, u których nie stwierdzono zakażenia COVID-19. Pensjonariuszy zielonogórskiego DPS-u trzeba było ewakuować z powodu braku personelu, który w związku z zakażeniem lub podejrzeniem zakażenia koronawirusem przebywa na kwarantannie. Seniorzy przywożeni byli sukcesywnie w odpowiednich odstępach czasu, przyjęcia odbyły się sprawnie.