W miniony czwartek, 15 grudnia br.,  zakończyliśmy cykl szkoleń organizowany przez firmę Mentor wraz z MedRisk. Szkolenia skierowane były zarówno dla kadry medycznej, jak i personelu administracyjnego naszego Szpitala.

W Polsce ok. 5% pacjentów hospotalizowanych ulega zakażeniom szpitalnym. Zakażenia szpitalne powodują powikłania, są przyczyną wydłużenia pobytu pacjenta w szpitalu oraz zwiększają koszty świadczonych usług.