Szpital w Torzymiu współrealizuje projekt grantowy nr POWR.05.02.00-00-0001/20 pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” – drugi nabór.

Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o. zatrudni pielęgniarki - do pracy na oddziałach Szpitala.
Oferujemy:
- dobre i stabilne zatrudnienie na dogodnych warunkach;
- rozwój zawodowy;
- umożliwienie doskonalenia zawodowego;
- pracę w wykwalifikowanym zespole;
- mieszkanie w wysokim standardzie.

Szczegółowych informacji udziela:
Naczelna Pielęgniarka Barbara Zaręba
tel. 68 341 63 20
E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Informujemy, iż współrealizujemy projekt grantowy nr POWR.05.02.00-00-0001/20 pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” – drugi nabór.

Dnia 17 czerwca 2021 r. została podpisana umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowę zawarto pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia – Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim w Zielonej Górze z siedzibą: Zielona Góra ul. Podgórna 9B, reprezentowanym przez: Pana Piotra Brombera – Dyrektora, a Lubuskim Szpitalem Specjalistycznym Pulmonologiczno-Kardiologicznym w Torzymiu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 66-235 Torzym ul. Wojska Polskiego 52, reprezentowaną przez: Panią Katarzynę Lebiotkowską – Prezes Zarządu.

Dzięki w/w umowie nasz Szpital otrzymał grant w wysokości 96 516,00 zł, z czego część A grantu - w wysokości 96 516,00 zł – przeznaczona jest na realizację zadań, polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników ZOL (pielęgniarek, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych, osób sprzątających), które - ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też które nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy, w okresie który obejmuje projekt.

Grant finansowany jest z następujących źródeł:

a)       ze środków europejskich: 84,17 %,

b)       ze środków dotacji celowej: 15,83 %.

 

Rehabilitacja pacjentów z problemami ze strony układu oddechowego, szczególnie po zakażeniu koronawirusem, jest niezwykle istotna. Pacjenci z ciężką i bardzo ciężką postacią choroby stanowią ok. 20% wszystkich zdiagnozowanych przypadków. Mają zaburzenia czynności układu oddechowego oraz problemy z kończynami po zakończeniu hospitalizacji.

Numery telefonów:

  • lekarz dyżurny ds. COVID-19 – 512-317-081
  • kontakt dla rodzin/opiekunów pacjentów – 512-317-081
  • dyżurka lekarska - Lubuskie Centrum Pulmonologii – 68 341 6300 wew. 103
  • dyżurka lekarska - Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej, Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej – 68 341 6300 wew. 136
  • dyżurka pielęgniarska - Lubuskie Centrum Pulmonologii – 68 341 6300 wew. 102
  • dyżurka pielęgniarska - Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej – 68 341 6303
  • dyżurka pielęgniarska - Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej – 68 341 6304