Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Spółka z o.o.

Zatrudni:

  •  OSOBY DO OPIEKI (przebieranie, karmienie, mycie, itp.) 
    nad podopiecznymi ewakuowanymi z Domu Kombatanta w Zielonej Górze

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, że personel szpitalny nie ma możliwości udzielania telefonicznie informacji o stanie zdrowia pacjentów ewakuowanych z Domu Kombatanta w Zielonej Górze, jeśli nie będzie znał tożsamości osoby, której te informacje będą udzielane. Nie pozwalają nam na to obowiązujące przepisy ustawy o prawach pacjenta oraz rozporządzenie RODO.

Jak już wcześniej informowaliśmy, w dniu jutrzejszym do Szpitala w Torzymiu zostanie przyjętych 95 pensjonariuszy Domu Kombatanta w Zielonej Górze. Oddziały szpitala są w trakcie przygotowania, jednak w związku z sytuacją w jakiej się znaleźli pensjonariusze, brakuje wielu artykułów pierwszej potrzeby. Ewakuowani pensjonariusze opuszczą znane sobie miejsce dosłownie bez niczego. Dlatego zwracamy się do Państwa z ogromną PROŚBĄ o wsparcie!!!

Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu sp. z o.o. decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 4 października 2020 roku został wskazany do pełnienia roli szpitala II poziomu zabezpieczenia COVID-19 oraz realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa poprzez przygotowanie 95 miejsc w szpitalu celem zwalczania pandemii w naszym regionie.


Zarząd Szpitala podjął niezwłoczne działania, mające na celu realizację przedmiotowej decyzji, będąc w stałym kontakcie ze służbami Wojewody w zakresie konieczności zadysponowania tych miejsc na potrzeby przejęcia ewakuowanych podopiecznych z Domu Kombatanta w Zielonej Górze.

Realizując powyższe w dniu wczorajszym rozpoczęto wypisy pacjentów z oddziału rehabilitacji pulmonologicznej i kardiologicznej. Po wypisaniu wszystkich pacjentów ze wskazanych oddziałów, zostaną one przygotowane do pełnienia nowej roli.

Więcej: https://lubuskie.pl/wiadomosci/15665/zielonogorski-dps-ewakuowany--szpitale-w-gotowosci

W dniu wczorajszym, 16 września br., podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki, jej Członkowie odwiedzili nowo wyremontowane oddziały rehabilitacji naszego Szpitala.